PETRE ROMAN   
Ostrovul Corbului zwischen Flusskm. 911–912. Die Siedlung der Coţofeni–Kultur

rezumat                                       text integral

5
   
ALEXANDRA COMŞA, RALUCA KOGĂLNICEANU, ALEXANDRU NĂLBITORU
The Burial beneath the Getic Earthen Defence Wall of the Dava from Radovanu – Gorgana Întâi
rezumat                                       text integral

31
   
CRISTIAN IOAN POPA
Between Ornaments, Social Status and Symbolism. Spectacle-Shaped Pendants of the Transylvanian Bronze Age
rezumat                                       text integral

39
   
ALIN FRÎNCULEASA, DAN LICHIARDOPOL +
Bronze Age Funeral Discoveries in Câmpina, Prahova County – Preliminary Notes
rezumat                                       text integral

51
   
MIHAIL ZAHARIADE
Once Again On The Troy’s Thracian Allies
rezumat                                       text integral

63
   
NICULAE CONOVICI +, ANCA GANCIU, MIHAI IRIMIA +, VLAD V. ZIRRA
Repere cronologice pentru nivelurile de locuire getice timpurii de la Satu Nou - „Valea lui Voicu” (com Oltina, jud. Constanţa)
rezumat                                       text integral

71
   
DONE ŞERBĂNESCU, CRISTIAN SCHUSTER, ALEXANDRU S. MORINTZ, LAURENŢIU MECU
Recent Archaeological Investigations of the Radovanu Davae in Călăraşi County. Constructions and Fire Installations
rezumat                                       text integral

101
   
GEORGETA EL SUSI
Faunal Remains from „Piatra Craivii” Fortress (Cricău Commune, Alba County). Campaign 2008
rezumat                                       text integral

123
   
LIANA OŢA
Tombes d’inhumation en chambre, avec puits et corridor de la Mésie Inférieure
rezumat                                       text integral

131
   
MARIUS ALEXIANU, OLIVIER WELLER, ROBIN BRIGAND, ROXANA-GABRIELA CURCĂ
Ethnoarchéologie des sources salées de la Moldavie Précarpatique: une taxonomie des habitats
rezumat                                       text integral

145
   
ABSTRACTS OF THE PH.D. THESIS  
   
CRISTINEL FÂNTÂNEANU
The Early Bronze Age on the Lower Olt

155
   
VLAD IONUŢ SEMUC
Elements of Romanian Mythical Geography. Cǎluşul

163
   
REVIEWS  
   
CONSTANTIN C. PETOLESCU: Mihail Zahariade, The Thracians in the Roman Imperial Army. From the First to the Third Centuries AD I Auxilia
169
   
ALEXANDRA COMŞA: Sultana Avram, Incursiune în antropologie 173
   
NECROLOGY  
   
ALEXANDRA COMŞA: Sergiu Haimovici 177
   
INSTRUCŢIUNI PENTRU ÎNTOCMIREA ARTICOLELOR, NOTELOR ŞI A BIBLIOGRAFIEI LA REVISTA THRACO-DACICA 189