FILOLOGIE/LINGVISTICĂ  
   
SORIN PALIGA   
On TABA/TEBA, DAVA/DEVA, on other aspects of the pre-indo-european, indo-european, proto-boreal, „nostratism", and not ultimately
on coherence in linguistic thracology


7
   
GHEORGHE MIHĂILĂ
Mots roumains probablement autochtones,
attestés au cours du premier siècle de l'écriture en roumain (1521-1621)

15
   
ARCHAEOLOGY  
   
CRISTIAN SCHUSTER
Zu den Spondylus-Funden in Rumänien

37
   
VIOREL COJOCARU, DONE ŞERBĂNESCU
Nuclear Analyses of Some Eneolithic Gold Artifacts Discovered in the Călăraşi District, Romania

85
   
ALEXANDRU S. MORINTZ
About Meanings of the Representations of Clay Miniatural Constructions of the Romanian Territory

93
   
FLORENTIN BURTĂNESCU
Globular Amphorae Culture in Moldavia Between the Carpathians and Prut. Current State of the Evidence

119
   
JACQUELINE BALEN
Die Kostolac-Kultur in
Kroatien

153
   
FLORENTIN BURTĂNESCU
Early and Middle Bronze Age Shan-Hole Axes in Molda via.
Attempts of Typology, Chronology and Cultural Definition (I)

171
   
TANYA HRISTOVA
New Data about the
Distribution of the Tei-Culture (Ι-ΠΙ) South of theDanube

209
   
VITALIE BÂRCA
Einige Betrachtungen betreffend einem Fund von Bubueci (Fundumstände, Forschungsgeschichte, Datierung und ethnische Zuschreibung)

215
   
AUREL RUSTOIU, IOSIF VASILE FERENCZ
Pièces ornementales des chariots de la Dacie préromaine

231
   
ARCHAEOZOOLOGY  
   
GEORGETA EL SUSI
Archaeozoological Researches in the Bronze Age Settlement from Carei-"Bobald" (Satu Mare District)

243
   
ETHNOLOGY  
   
IONUŢ SEMUC
Sociale Implication of the Căluş Dance

267
   
ANASTASIA HÂNCU-TENTIUC
Contributions à l'étude du Caloian roumain

277
   
COMPTES RENDUS  
   
ADRIANA RADU - Cultura Sălcuţa în Banat, Editura Banatica, Reşiţa, 2002, 240 p. text, rezumat în limba germană (p. 198-229), 11 fig., 100 pl., tabele tipologice (p. 353-567) (Petre Roman)
295
   
ZINA ŞOFRANSKY - Le ştergar traditionnel moldave, Bibliotheca Thracologica, XXXIV, Bucureşti/Chişinău, 2000 (Maria Bâtcă) 297
   
MARCELA BRATILOVEANU-POPILIAN- Obiceiuri de primăvară din Oltenia: calendarul ortodox şi practica populară, Bibliotheca Thracologica, XXXII, Bucureşti, 2001, 246 p. (Saviana Diamandi)
299
   
CHRONIQUE  
   
DIN ACTIVITATEA: Institutului Naţional Român de Tracologie (Petre Roman), a Institutului de Arheologie şi Etnografie al Academiei de Ştiinţe a Rep. Moldova - Chişinău (L. Bogataja), a Catedrei de arheologie şi istorie antică şi a Laboratorului "Tracologie" - Universitatea de Stat din R. Moldova (Aurel Zanoci) , a Filialelor: Iaşi (Silvia Teodor), Cluj (V. Vasiliev), Sibiu (Zsolt Székely, Sultana Avram), Banat (Fl. Medeleţ), Constanţa (M. Irimia), Craiova (Gh. Popilian), în anul 2002


301
   
NÉCROLOGUE  
   
MILUTIN GARASANIN (Mircea Petrescu-Dîmboviţa) 319
   
VALERIU GEORGESCU (Petre Roman) 322
   
MARIA COMŞA (Ştefan Olteanu) 324
   
ABRÉVIATIONS 329
   
PUBLICAŢII ALE INSTITUTULUI ROMÂN DE TRACOLOGIE APĂRUTE DUPĂ ANUL 1990 333
   
LUCRĂRI APĂRUTE ÎN EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE 338
   
RECOMANDĂRI-CERINŢE REDACŢIONALE 339