FILOLOGIE/LINGVISTICĂ  
   
SORIN PALIGA   
Despre TABA/TEBA, DAVA/DEVA, despre alte aspecte ale fondului
pre-indo-european, ale celui indo-ewopean, ale celui proto-boreal, despre „nostratisme" precum şi despre coerenţă în tracologia lingvistică


7
   
GHEORGHE MIHĂILĂ
Cuvinte româneşti probabil autohtone, atestate în primul secol de scriere în limba naţională (1521-1621)

15
   
ARHEOLOGIE  
   
CRISTIAN SCHUSTER
Zu den Spondylus-Funden in Rumänien

37
   
VIOREL COJOCARU, DONE ŞERBĂNESCU
Nuclear Analyses of Some Eneolithic Gold Artifacts Discovered in the Călăraşi District, Romania

85
   
ALEXANDRU S. MORINTZ
Despre semnificaţiile reprezentărilor miniaturale din lut, de construcţii şi mobilier în neoliticul României

93
   
FLORENTIN BURTĂNESCU
Globular Amphorae Culture in Moldavia Between the Carpathians and Prut. Current State of the Evidence

119
   
JACQUELINE BALEN
Die Kostolac-Kultur in
Kroatien

153
   
FLORENTIN BURTĂNESCU
Topoare cu tub transversal pentru fixarea cozii şi tăiş vertical
din Moldova (perioada bronzului timpuriu şi mijlociu). încercări de ordonare tipocronologică şi culturală (I)

171
   
TANYA HRISTOVA
New Data about the
Distribution of the Tei-Culture (Ι-ΠΙ) South of theDanube

209
   
VITALIE BÂRCA
Einige Betrachtungen betreffend einem Fund von Bubueci (Fundumstände, Forschungsgeschichte, Datierung und ethnische Zuschreibung)

215
   
AUREL RUSTOIU, IOSIF VASILE FERENCZ
Piese ornamentale de car din Dacia preromană

231
   
ARHEOZOOLOGIE  
   
GEORGETA EL SUSI
Cercetări arheozoologice în aşezarea de epoca bronzului de la Cărei- "Bobald" (judeţul Satu-Mare)

243
   
ETNOLOGIE  
   
IONUŢ SEMUC
Implicaţii sociale ale Căluşului

267
   
ANASTASIA HÂNCU-TENTIUC
Contribuţii la studiul Caloianului românesc

277
   
PREZENTĂRI ŞI RECENZII  
   
ADRIANA RADU - Cultura Sălcuţa în Banat, Editura Banatica, Reşiţa, 2002, 240 p. text, rezumat în limba germană (p. 198-229), 11 fig., 100 pl., tabele tipologice (p. 353-567) (Petre Roman)
295
   
ZINA ŞOFRANSKY - Le ştergar traditionnel moldave, Bibliotheca Thracologica, XXXIV, Bucureşti/Chişinău, 2000 (Maria Bâtcă) 297
   
MARCELA BRATILOVEANU-POPILIAN- Obiceiuri de primăvară din Oltenia: calendarul ortodox şi practica populară, Bibliotheca Thracologica, XXXII, Bucureşti, 2001, 246 p. (Saviana Diamandi)
299
   
CRONICA  
   
DIN ACTIVITATEA: Institutului Naţional Român de Tracologie (Petre Roman), a Institutului de Arheologie şi Etnografie al Academiei de Ştiinţe a Rep. Moldova - Chişinău (L. Bogataja), a Catedrei de arheologie şi istorie antică şi a Laboratorului "Tracologie" - Universitatea de Stat din R. Moldova (Aurel Zanoci) , a Filialelor: Iaşi (Silvia Teodor), Cluj (V. Vasiliev), Sibiu (Zsolt Székely, Sultana Avram), Banat (Fl. Medeleţ), Constanţa (M. Irimia), Craiova (Gh. Popilian), în anul 2002


301
   
NECROLOG  
   
MILUTIN GARASANIN (Mircea Petrescu-Dîmboviţa) 319
   
VALERIU GEORGESCU (Petre Roman) 322
   
MARIA COMŞA (Ştefan Olteanu) 324
   
ABREVIERI 329
   
PUBLICAŢII ALE INSTITUTULUI ROMÂN DE TRACOLOGIE APĂRUTE DUPĂ ANUL 1990 333
   
LUCRĂRI APĂRUTE ÎN EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE 338
   
RECOMANDĂRI-CERINŢE REDACŢIONALE 339