LINGVISTICĂ  
   
ADRIAN PORUCIUC   
Radicalul AR- a (se) face, a alcătui'> a cultiva, a araîn limbi
indoeuropene şi ne-indoeuropene


5
   
GUSTAVO ADOLFO LORIA RIVEL
Bulgarian indirect Speech Verbal Forms and the Circumpontic Substratum

13
   
GHEORGHE MIHĂILĂ
Cuvinte româneşti de origine autohtonă atestate în primul secol de scriere în limba naţională (1521-1621)
 
17
ARHEOLOGIE-ISTORIE
 
 
VALENTIN DERGACEV
Două schiţe în susţinerea teoriei migraţioniste

33
   
ZSOLT SZÉKELY
Aşezările şi necropola culturii Otomani de la Pir (judeţul Satu Mare)

103
   
ION PÂSLARU
Harnaşamentul în epoca bronzului

147
   
VLADIMIR PETROVIČ VANČUGOV, L. V. SUBBOTIN
Noi complexe ale culturii Belozerka în zona dintre Nistru şi Dunăre

163
   
OLEG LEVIŢKI
Tradiţii hallstattiene în producţia ceramicii culturii Belozerka

177
   
DAN DANA
Şapte note despre Herodot 4.93-96

211
   
DAN DANA, LIGIA RUSCU
Zalmoxis. Addenda la FHD

223
   
VANYA LOZANOVA
Der Tereus-Mythos in der "Megarischen Erzählung" des Pausanias (Paus., I. 41.8-9; X, 4.8-10; I.5.1-4)

245
   
DOREL BONDOC
O acvila romană la Perişor, judeţul Dolj

253
   
ARHEOZOOLOGIE  
   
GEORGETA EL SUSI
Un complex cu schelete de cai din epoca bronzului descoperit într-un tumul la Ripiceni (judeţul Botoşani)

257
   
ETNOLOGIE  
   
SAVIANA DIAMANDI, IONUŢ SEMUC
Despre relapa dintre capacităţile muzicale şi creatoare ale traco-frigienHor şi lumea muzicală a vechilor greci. Pretext pentru incursiuni în substratul folclorului românesc

265
   
RUXANDRA ALAIBA
Simboluri sacre ale culturilor pre- şi indo-europene. Cultul bourului (bovideelor). Simbolismul universal al mitologemului antic al Europei

295
   
RECENZII  
   
HORIA CIUGUDEAN - Eneoliticul final în Transilvania şi Banat: Cultura Coţofeni Endäneolithikum in Siebenbürgen und Banat: Die Coţofeni Kultur/ Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, XXVI, Timişoara, 2000 (Petre Roman)
309
   
CRONICA  
   
DIN ACTIVITATEA: Institutului Român de Tracologie (Petre Roman), a Institutului de Arheologie şi Istorie Veche din Chişinău (L. Bogataja), a Catedrei de arheologie şi istorie antică şi a Laboratorului "Tracologie"-Universitatea de Stat din R. Moldova (A. Zanoci), a Filialelor Iaşi (Silvia Teodor), Cluj (V. Vasiliev), Sibiu (Sultana Avram), Banat (FI. Medeleţ), Constanţa (M. Irimia), Craiova (Gh. Popilian), în anul 2000


319
   
NECROLOG  
   
ADRIAN RÄDULESCU (Petre Roman) 337
   
MARIA CRISTESCU (Alexandra Comşa) 340
   
OLGA NECRASOV (Mircea Petrescu-Dîmboviţa) 344
   
ZOLTÂN SZÉKELY (Zsolt Székely) 351
   
ABREVIERI 357
   
PUBLICAŢII ALE INSTITUTULUI ROMÂN DE TRACOLOGIE APĂRUTE DUPĂ ANUL 1990 359
   
LUCRĂRI APĂRUTE ÎN EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE 363