INSTRUCŢIUNI PENTRU ÎNTOCMIREA ARTICOLELOR, NOTELOR ŞI A BIBLIOGRAFIEI
LA REVISTA THRACO-DACICA


            Întrucât revista apare după o lungă întrerupere, redacţia îşi rezervă dreptul de a face câteva recomandări pentru apariţiile viitoare. In vederea optimizării procesului de încadrare rapidă a contribuţiei ştiinţifice pe care urmează să o predaţi spre publicare revistei Thraco-Dacica, vă rugăm să urmaţi regulile de tehnoredactare prezentate mai jos.

            l.Aşa cum o arată denumirea, revista promovează contribuţiile valoroase din domeniul istoriei, arheologici, numismaticii, lingvisticii, având ca obiect lumea tracă în cel mai larg înţeles etnic şi geografic al său, acoperind întregul areal locuit de traci, geţi, daci, cunoscut şi acceptat de comunitatea ştiinţifică românească şi internaţională. De asemenea, contribuţiile legate de relaţiile culturale, politice şi economice cu populaţiile vechii Europe sau ale Orientului Apropiat: sciţi, iranieni, illyri, greci, celţi, germani, romani sunt bine-venite şi vor fi promovate în revista noastră.
Limitele cronologice admise pentru luarea în considerare a contribuţiilor dumneavoastră se vor încadra în perioada de timp în general recunoscută în lumea ştiinţifică a reprezenta lumea tracă: secolele XVI a.Chr.-secolele VI-VII p.Chr. Nu se vor admite contribuţii care depăşesc aceste limite cronologice;
            2. Studiile, articolele, notele, recenziile etc. vor fi trimise redacţiei într-una din următoarele limbi de circulaţie internaţională: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă;
            3. Toate articolele trebuie să înceapă cu cuvinte cheie şi un scurt rezumat, ambele în limba în care este redactat articolul;
            4. Textul va fi procesat în Times New Roman, cu corp de literă (font size) 12;
            5. Titlul articolului şi numele autorului (autorilor) se vor scrie cu majuscule bold, corp de literă 14.
            6. Trimiterile la sursele literare, epigrafice şi la literatura de specialitate se fac în notele infrapaginalc (click pe Insert - Reference - Footnote şi click);
            7. Nota va cuprinde numele autorului, anul şi pagina (exemplu: Popescu 2003, 231);
            8. Acest sistem implică adăugarea la sfârşitul articolului a unei liste bibliografice complete după următoarele exemple:
- Nestor, Zaharia 1968 - I. Nestor, E. Zaharia, Sur la periode de transition du neolithique ă l'âge du bronze dans l'aire des civilizations de Cucuteni et de Gumelnita, Dacia N.S. 12, 1968, 17-43;
- Hoddinott 1981 - R.F. Hoddinott, The Thracians, Thames and Hudson 1981.
- Isaac 1986 - B. Isaac, The Greek Settlement in Thrace until the Macedonian Conquest, Studies of the Dutch Arcaheological and Historical Society X, Leiden, 1986.
- Jordanov 2000 K. Jordanov, Kingdoms and Policy, in: The Ancient Thrace, Sofia, 2000, 99-130.
- Kashuba 1997 - M. Kashuba, Hlingeni II-source historique pour I'etude de la culture hallsttatienne de haut-epoque Saharna, in: The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Reports and Summaries. The 7th International Congress of Thracology, Constanţa-Mangalia-Tulcea 1996, Bucharest, 1997 I, 394-397.
            9. Titlurile articolelor şi cărţilor, monografiilor, culegerilor tematice, actelor unor congrese sau colocvii se scriu cu litere cursive;
            10. Numele revistelor se scriu cu litere drepte. Revistele se citează cu cifre arabe, iar monografiile, cărţile cu cifre romane;
            11. Abrevierile standard le puteţi solicita redacţiei;
            12. In momentul când îşi anunţă colaborarea la revistă, autorii sunt invitaţi să ceară dimensiunile exacte ale oglinzii paginii pentru ca articolul să se poată integra formatului revistei;
            13. Ilustraţia se va executa în Corel 12 şi va fi salvată în format JPEG;
            14. Explicaţia figurilor trebuie trecută în normal text pentru ca să poată fi poziţionată în pagină şi să se poată interveni în redacţie dacă este cazul;
            15. Figurile trebuie predate deja aranjate în planşe, nu separate, în ordinea dorită de autor, eu numerotarea fiecărei figuri în parte;
            16. Hărţile se vor încadra în oglinda paginii şi vor avea obligatoriu scara grafică;
            17. Dacă se foloseşte o ilustraţie deja publicată, se va indica în mod obligatoriu provenienţa. Redacţia nu îşi asumă răspunderea în caz de utilizare a copyright-ului altor lucrări.
            18. Articolele vor fi predate în variantă electronică, împreună cu un print al întregului articol.
           
            Vă mulţumim anticipat pentru înţelegere şi colaborare.